Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα Voucher για ηλικίες 30 – 49 . Πρόκειται για τη δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» για 10.000 ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 • 2 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • 200 ώρες επαγγελματική κατάρτιση σε κλάδους αιχμής
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της  θεωρητικής κατάρτισης
 • 380 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι, οριστικά θα ενημερωθείτε με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος

 • Βιομηχανία, μεταποίηση και κατασκευές
 • Τουρισμός και επισιτισμός
 • Κοινωνική φροντίδα
 • Μάρκετινγκ
 • Ευεξία – ψυχαγωγία
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Είναι γεννημένοι από  1/1/1971 – 31/12/1990 
 • Διάστημα συνεχιζόμενης ανεργίας
 • Δηλωθέν εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης
Για τις 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν 1.000 €

Για τις 380 ώρες πρακτικής άσκησης , οι ωφελούμενοι θα λάβουν 1.520 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία τους και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά