Δ.ΥΠ.Α:
Νέα πρόσκληση

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες»

Στις 27 Ιουλίου 2022 ξεκινούν οι Αιτήσεις για το Πρόγραμμα

Το CITY UNITY Κ.Δ.Β.Μ. είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκε από τη Δ.ΥΠ.Α .
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενο Κατάρτισης
Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Διάρκεια κατάρτισης
Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες (έως 3 μήνες).

Τρόπος υλοποίησης – Διαδικασία κατάρτισης με την μέθοδο της μεικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση).

Πιστοποίηση Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση


Τίτλοι Προγραμμάτων:

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 200 (70 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 70 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 60 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5 ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
4 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
6 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
7 ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
9 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
10 ΣΕΙΣΜΟΙ
11 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
12 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
13 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
14 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
17 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
9 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10 ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΜ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
3 ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
4 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ REVIT ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ
6 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
7 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ – BMS
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5 ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 200 (70 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 70 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 60 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ WINDOWS 10
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Microsoft Outlook 2016
7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MS Office 365
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
5 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8 ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4 SWOT, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
6 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
7 ΠΛΑΝΟ MARKETING, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ , ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
8 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ SOCIAL MEDIA
9 ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ FOLLOWERS ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ SOCIAL MEDIA
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
8 SQL
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
10 HTML/CSS/Javascript
11 PHP
12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ
13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP)
8 EIKONA KAI BINTEO
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP)
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
12 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP
13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)
14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
5 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΛΜΥΡΟ Ή ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΝΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ
7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
8 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
9 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΥΧΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
6 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ
5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΠΕ
7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
9 ΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
10 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8 ΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9 ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
10 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP)
8 EIKONA KAI BINTEO
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP)
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
12 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP
13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)
14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΠΑ
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
4 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
6 ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
9 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP)
8 EIKONA KAI BINTEO
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP)
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ
12 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP
13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)
14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν όσοι :

 1. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ με κάρτα Ανεργίας σε ισχύ.
 2. Είναι 18 ετών και άνω (γεννηθέντες το 2004)
 3. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5€/ώρα κατάρτισης και φτάνει έως 1000 €.

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Πρόσκληση εδώ.

Η δράση (το/ τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  *Ημέρα Γέννησης

  *Μήνας Γέννησης

  *Έτος Γέννησης

  *Φύλο

  *ΑΦΜ

  *ΑΜΚΑ

  *Πόλη

  *Τηλέφωνο 1

  *Μορφωτικό επίπεδο

  *Περιφέρεια για Εργασία

  Τηλέφωνο 2

  E-mail

  Αριθμός Κάρτας Ανεργίας

  Παρατηρήσεις  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά