Νέος κύκλος αιτήσεων του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α για 10.000 Ανέργους

Τη Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο κύκλο κατάρτισης “Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα” για 10.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:

• Είναι άνω των 18 ετών

• Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ άσχετα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

• Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

• Δεν έχουν πάρει ΚΑΥΑΣ και δεν έχουν συμμετάσχει σε τμήμα το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων ανέργων ή εργαζομένων της δράσης 16913.

 

Η δράση περιλαμβάνει:

• Θεωρητική κατάρτιση 200 ωρών με τη μέθοδο σύγχρονης, ασύγχρονης και δια ζώσης εκπαίδευσης

• Εξετάσεις πιστοποίησης για όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς τη κατάρτιση

• Εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 €

Το CITY UNITY Κ.Δ.Β.Μ. είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκε από τη Δ.ΥΠ.Α .

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης ψηφιακών και πράσινων» γνώσεων, σε 140.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενο Κατάρτισης:

Ο ωφελούμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προγράμματα που αφορούν σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Διάρκεια κατάρτισης:

Η διάρκεια τους κυμαίνεται από 50 έως 200 ώρες (έως 3 μήνες).

Τρόπος υλοποίησης – Διαδικασία κατάρτισης: με την μέθοδο της μικτής μάθησης (δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη/ασύγχρονη κατάρτιση).

Πιστοποίηση: Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση


Τίτλοι Προγραμμάτων:

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 200 (70 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 70 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 60 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5 ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
4 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
6 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
7 ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
9 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
10 ΣΕΙΣΜΟΙ
11 ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
12 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
13 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
14 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
17 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
8 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
9 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
10 ΤΥΠΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΜ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2 ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
3 ΤΟ ΒΙΜ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
4 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ REVIT ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΜ
6 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
7 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ “ΕΞΥΠΝΩΝ” ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ – BMS
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5 ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
8 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 200 (70 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 70 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 60 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΑ WINDOWS 10
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
6 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – Microsoft Outlook 2016
7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MS Office 365
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
5 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
7 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
8 ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4 SWOT, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5 ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
6 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
7 ΠΛΑΝΟ MARKETING, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ , ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
8 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ SOCIAL MEDIA
9 ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ FOLLOWERS ΣΤΑ SOCIAL MEDIA
10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΑ SOCIAL MEDIA
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
8 SQL
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
10 HTML/CSS/Javascript
11 PHP
12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ
13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP)
8 EIKONA KAI BINTEO
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP)
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
12 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP
13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)
14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ
4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
5 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
6 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΑΛΜΥΡΟ Ή ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ: ΠΟΤΑΜΙΑ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ, ΛΙΜΝΕΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ
7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
8 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
9 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
2 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΥΧΑΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
6 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΥΡΟΥΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ
5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΠΕ
7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
8 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
9 ΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
10 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΠΕ
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6 ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
8 ΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9 ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
10 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP)
8 EIKONA KAI BINTEO
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP)
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
12 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP
13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)
14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΣΠΑ
4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
4 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
5 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
6 ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
7 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
8 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ
9 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: BASIC & ADVANCED
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (E-SHOP)
8 EIKONA KAI BINTEO
9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (Ε-SHOP)
11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ
12 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION KAI E-SHOP
13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)
14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Επίσημη ιστοσελίδα πληροφόρησης για το έργο: https://voucher.gov.gr/.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Πρόσκληση εδώ.

Η δράση (το/ τα πρόγραμμα/τα κατάρτισης) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  *Ημέρα Γέννησης

  *Μήνας Γέννησης

  *Έτος Γέννησης

  *Φύλο

  *ΑΦΜ

  *ΑΜΚΑ

  *Πόλη

  *Τηλέφωνο 1

  *Μορφωτικό επίπεδο

  *Περιφέρεια για Εργασία

  Τηλέφωνο 2

  E-mail

  Αριθμός Κάρτας Ανεργίας

  Παρατηρήσεις  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά