ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α


Η υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α ξεκίνησε!!

Η νέα δράση αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για  150.000 εργαζόμενους από όλους τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα,  ηλικίας άνω των 18 ετών.

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος,οι ωφελούμενοι οδηγούνται σε εξετάσεις πιστοποίησης μέσω των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Ωφελούμενοι – Προϋποθέσεις :

➤ Να είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα

➤ Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

➤ Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 € (5 € μεικτά /ώρα κατάρτισης)

Μέθοδος Υλοποίησης: Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

➤ 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση

➤ 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

➤ 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τίτλοι Προγραμμάτων:

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 80 (12 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 48 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 20 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας

12

2 Μετάβαση στην κυκλική οικονομία

20

3 Πρωτογενής τομέας και Κυκλική Οικονομία

20

4 Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

10

5 Κυκλική Οικονομία και μικρές επιχειρήσεις

6

6 Οικοσυστήματα και προστατευόμενες περιοχές

12

ΣΥΝΟΛΟ   ΩΡΩΝ

80

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 80 (12 ΩΡΕΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ , 48 ΩΡΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ , 20 ΩΡΕΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Ιστορική Αναδρομή, Ορισμοί και Τρόποι Κατηγοριοποίησης

7

2 Ορθή χρήση, αποφυγή κινδύνων, προκλήσεις και προοπτικές

7

3 Facebook: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης

7

4 Twitter: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης

7

5 Instagram: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης

7

6 Linkedln: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης

7

7 YouTube: Λειτουργίες και τρόποι χρήσης

7

8 Άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης

7

9 Πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης: Κατηγοριοποίηση και τρόποι χρήσης

7

10 Εργαλεία αξιοποίησης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

10

11 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως προωθητικά εργαλεία

10

ΣΥΝΟΛΟ   ΩΡΩΝ

80

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

4

2 Περιγραφή Βασικών Αρχών Συστημάτων Ηλεκτρονικού-Εμπορίου κατηγορίας Β2Β σε επίπεδο σχεδιασμού

8

3 Διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές

20

4 Ηλεκτρονικό εμπόριο-ορισμός

12

5 Ηλεκτρονικό χρήμα και ασφάλεια των συναλλαγών

12

6 Ασφάλεια

24

ΣΥΝΟΛΟ   ΩΡΩΝ

80

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένο

28

2 Εισαγωγή στα υπολογιστικά φύλλα

32

3 Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – Microsoft Outlook

20

ΣΥΝΟΛΟ   ΩΡΩΝ

80

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
1 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

10

2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

10

3 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

10

4 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

10

5 MARKETING ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

10

6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET

10

7 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION ΚΑΙ E-SHOP

10

8 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

10

ΣΥΝΟΛΟ   ΩΡΩΝ

80


Υποβολή Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/katartisi-ergazomenon με κωδικούς TaxisNet.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να επισυνάψουν είναι :

➤ Α.Δ.Τ. / Διαβατήριο

➤ Αντίγραφο απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου

➤ ΥΔ μέσω gov.gr στην οποία να δηλώνει:

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.

β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο παραλήπτης της Υπεύθυνης Δήλωσης , θα είναι η Δ.ΥΠ.Α.

Η Δράση «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913», του Έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Για να ενημερωθείτε πρώτοι, συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στο 2103243222.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  *Ημέρα Γέννησης

  *Μήνας Γέννησης

  *Έτος Γέννησης

  *Φύλο

  *ΑΦΜ

  *ΑΜΚΑ

  *Πόλη

  *Τηλέφωνο 1

  *Μορφωτικό επίπεδο

  *Περιφέρεια για Εργασία

  Τηλέφωνο 2

  E-mail

  Αριθμός Κάρτας Ανεργίας

  Παρατηρήσεις  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά