ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

MANAGING FINANCIAL SUSTAINABILITY OF SMALL BUSINESSES

Έναρξη Σεμιναρίου α.18/07/2024

Έναρξη Σεμιναρίου β. 10/09/2024

Διάρκεια προγράμματος: 28 ώρες

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική

Μέθοδος διδασκαλίας

Σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση

Εισαγωγή

Από την «κοιλάδα του θανάτου» στην επιτυχία.

Το σεμινάριο αφορά ατομικές, πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των χρηματικών ροών τους πριν και μετά την επίτευξη του Νεκρού Σημείου (Break Even Point) τους. Περιλαμβάνει μια ολική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας με πλάνο Marketing και Επιχειρηματικό πλάνο με τις προβολές / προβλέψεις τους, αξιοποιώντας θεωρητικά εργαλεία με στόχο την επιτυχία μέσα από την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Πρώτα βιωσιμότητα και μετά επιτυχία !

Οποιαδήποτε και εάν είναι η επιχειρηματική ιδέα (νέα ή υφιστάμενη) το σεμινάριο αυτό τη στοιχειοθετεί σε μετρήσιμες παραμέτρους (στόχοι, κόστος ανά προϊόν, λειτουργικά κόστη, κ.α.) στα πλαίσια ενός πλήρους επιχειρηματικού πλάνου, αξιοποιώντας θεωρητικά εργαλεία με στόχευση στην αποτελεσματικότητα και την επιτυχία μέσα από την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρηματίες, στελέχη οικονομικών τμημάτων, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες start up επιχειρήσεων και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει μία δική του επιχείρηση.

Θεματικές Ενότητες

Εβδομάδα 1: Επιχείρηση – Αντικείμενο, Όραμα, Κατάστρωση Πλάνο Μάρκετινγκ

• Νέα Επιχειρηματική Ιδέα (concept) ή υφιστάμενη Επιχείρηση

• Ο κόσμος του Marketing Πλάνου – Αρχές του Marketing

• Μελέτη του κλάδου που εμπίπτει η επιχείρηση – Ανταγωνισμός

• Στοιχειοθετώντας το πλάνο σου Marketing βήμα προς βήμα

• Έχοντας το πλάνο σου Marketing επόμενο βήμα

Εβδομάδα 2: Επι-γνωστικό Επιχειρηματικό πλάνο

Αρχικά Βήματα, Αρχική Επένδυση (τι θα χρειαστεί)

• Δημιουργία πινάκων, παραμετροποίηση (ότι μετριέται – μετράει)

• Καταγραφή των πάγιων λειτουργικών εξόδων

• Επιχειρηματικές προβλέψεις – προβολές

Εβδομάδα 3: Υλοποίηση του Επιχειρηματικού πλάνου

• Υπολογισμός του (μεταβλητού) κόστους παραγωγής και του (μικτού) κέρδους

• Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου της επιχείρησης

• Διαπερνώντας την κοιλάδα του θανάτου (κυνηγώντας τις πωλήσεις)

Εβδομάδα 4: Διοίκηση και Μέτρηση απόδοσης – Δείκτες (Παρακολούθηση και Έλεγχος)

• Δείκτες και μέτρηση Απόδοσης

• Διορθωτικές κινήσεις (και στα προηγούμενα πλάνα)

• Προσδιορισμός σημείων επιτυχίας και αποτυχιών, αναθεώρηση της SWOT ανάλυσης

Εισηγητής

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

MA Econ New England Australia, ΕΚΠΑ ( Οικονομικές Επιστήμες), Στέλεχος πολυεθνικών και εθνικών επιχειρήσεων ,εκπαιδευτής – καταρτιστής ενηλίκων.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος >> 28 ώρες

Γλώσσα διδασκαλίας >> Ελληνική / Αγγλική

Μέθοδος διδασκαλίας >> Σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση

Παροχή επιμορφωτικού υλικού

Βεβαίωση παρακολούθησης (δυνατότητα πιστοποίησης)

Κόστος σεμιναρίου >> 150 ευρώ

*Ειδικές τιμές σε φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ, μέλη πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών κλπ.


Trans-passing the “valley of death” through to success!

Mission Statement

This seminar is addressing very small to medium enterprises for the planning and management of cash flows before and after the achievement of the Break Even Point of the business. It includes an integrated approach of management with Marketing and Business Plan along with the associated projections / forecasts exploiting theoretical tools aiming success through the financial sustainability of the business.

First sustainability and then success!

Whatever the business idea is (new or existing), this seminar sets it up in measurable parameters (goals, cost per product, operating costs, etc.) in the context of a complete but concise business plan, utilizing theoretical tools aimed at efficiency and success through the financial sustainability of the business.

Syllabus Scheme

Week 1: Business Vision – synthesis of Marketing

• New business idea (concept)

• The wor(l)d of Marketing – Principles of Marketing

• The industry your business idea belongs to Competition

• Specific steps to putting it together your Marketing Plan

• Now you have it what are going to do with it ?

Week 2: Cognitive Business Plan Putting it together

• Start up, Initial Investment (What it takes)

• Tabulation of parameters (the size counts!)

• Specification of overhead operational expenses

• Business Forecasts – Projections

Week 3: Running the Business Plan

• Variable cost and Gross Profit (calculation)

• Specifying the Break Even Point of business

• Crossing the valley of death (chasing the sales lift up)

Week 4: Administration and Key Performance Indicators / Monitor and Control

• Key Performance Indicators

• Recap and corrective initiatives

• Specification of key success points, revision of SWOT analysis.

Lecturer

GRIGORIS KARAS

MA Econ. New England Australia, ΕΚΠΑ (Economic Sciences), executive manager in multinational and greek companies, certified lecturer of in company seminars, adult education trainer.

Information – participation Information – participationInformation – participation

Seminar length >> 28 hours

Language of instruction >> English or Greek

Teaching method >> Οnline – through the platform (e-class) of City Unity College.

Provision of training material

Certificate of attendance

Seminar cost >> 150

*Special prices for students, unemployed people, disabled persons, large families and single-parent families

  • Καρύτση 1, Σύνταγμα, 105 61, Αθήνα

  • +30 210 3243222

  • diaviou@citystudies.gr

Αίτηση Εγγραφής

Τρόποι Πληρωμής

Το ποσό του σεμιναρίου μπορεί να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του φορέα μας με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω e-banking
  • Με κατάθεση σε φυσικό κατάστημα τραπέζης
  • Στις εγκαταστάσεις μας, Καρύτση 1, Σύνταγμα, 10561, Αθήνα

Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας και να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με e-mail στο diaviou@citystudies.gr.

Πριν προχωρήσετε στη πληρωμή, συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο εδώ.

Στοιχεία Τράπεζας

EuroBank

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IBAN: GR0202602400000390201098595

* Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή πληρωμής από διαφορετική τράπεζα, τα έξοδα τράπεζας (OUR) επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

Social Media