«Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής»

Ανακοινώθηκε τη Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 στη 13:00 η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων του επιδοτούμενου Έργου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ) που αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο site https://oezetraining.gr/ μέχρι και την 29η Νοεμβρίου 2021 στη 13:00.

 1. Είναι άνω των 18 ετών
 2. Είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδ. Τομέα (ανεξαρτήτως ειδικότητας ή κλάδου), εργαζόμενοι σε αναστολή ή εποχιακά εργαζόμενοι
 3. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης : Παρασκευές πρωινών και Αρτοποιημάτων, Διακόσμηση – 70 ώρες
Σύγχρονες Τάσεις Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 70 ώρες
Διοίκηση Μονάδων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 80 ώρες

 • με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης 
 • με  τη  μέθοδο  της  τηλεκατάρτισης  (σύγχρονη και ασύγχρονη  τηλε-εκπαίδευση)
 • με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη

5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης

*Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες την ελληνικής επικράτειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή μπορούν να καλούν στο 2103243222.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  * Ημερομηνία Γέννησης

  * Επίπεδο Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου, ΙΕΚ , ΑΕΙ , ΤΕΙ)

  * Περιφέρεια

  * Τηλέφωνο

  * E-mail  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά