ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα

 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
 • 1.100 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
 • 6.900 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

  β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

 • Διάστημα συνεχιζόμενης ανεργίας
 • Δηλωθέν εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019)
 • Επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης

Για τις 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν 1.000 €

Για τις 380 ώρες πρακτικής άσκησης , οι ωφελούμενοι θα λάβουν 1.520 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία τους και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά