Δημοσιογραφία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διαθέσιμα Προγράμματα:

Α. Αθλητική δημοσιογραφία

Το City Unity ΚΔΒΜ2 προσφέρει Δίπλωμα στην Αθλητική Δημοσιογραφία με διάρκεια δύο ακαδημαϊκών ετών και αποτελείται από μαθήματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης δημοσιογραφίας, με παράλληλη πρακτική των σπουδαστών στα ΜΜΕ (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, ψηφιακά ) .

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές της Αθλητικής Δημοσιογραφίας, να τους εξοικειώνει με τη βασική δημοσιογραφική ορολογία, τον τρόπο σκέψης και γενικά όλο το εύρος της δημοσιογραφικής επιστήμης.

Βασικός στόχος του προγράμματος αθλητικής δημοσιογραφίας είναι να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις σε διάφορους τομείς της Αθλητικής αλλά και της Γενικής δημοσιογραφίας, όπως η συγγραφή, η σκέψη, η έρευνα, το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος, το πειθαρχικό και αθλητικό δίκαιο κλπ.).

Γιατί να σπουδάσεις Αθλητική Δημοσιογραφία στο House of Sport Journalism;

 • Η φοίτηση είναι διετής- Μονοετή τμήματα για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Live Streaming φοίτηση για τους υποψηφίους εκτός Αθήνας
 • Οι καταξιωμένοι αθλητικοί συντάκτες-καθηγητές εγγυώνται την επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών
 • Το Δίπλωμα είναι αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα
 • Ειδικοί χώροι για μελέτη και άθληση
 • Digital marketing
 • Social media
 • ΜME-επαγγελματική εξέλιξη
 • Εισαγωγή στη δημοσιογραφία
 • Κειμενογραφή – φωτορεπορτάζ
 • Ερευνητική δημοσιογραφία
 • Ιντερνετική δημοσιογραφία
 • Συνέντευξη
 • Ειδικές εκδόσεις
 • Κανονισμοί αθλημάτων
 • Κανονισμοί διαιτησίας
 • Politics
 • Αθλητικό και πειθαρχικό Δίκαιο
 • Συστήματα και τακτικές
 • Παρασκήνιο- Σχόλιο – χρονογράφημα
 • Τηλεοπτική παρουσίαση –περιγραφή
 • Ραδιοφωνική παρουσίαση – περιγραφή
 • Σελιδοποίηση – γραφιστική – τίτλοι
 • Διεθνείς ειδήσεις, επεξεργασία, στοίχημα
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).


Β. Diploma in Social Media

Το διαδίκτυο σήμερα αποτελεί μια τεχνολογική εξέλιξη η οποία εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και καθημερινά. Οι τρόποι επικοινωνίας έχουν πλέον αλλάξει ριζικά, καθώς οργανισμοί, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί φορείς και ελεύθεροι επαγγελματίες, χρησιμοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία, για να έρθουν σε επικοινωνία με τους δυνητικούς πελάτες τους. Το Social Media Marketing έχει γίνει ευρέως αποδεκτό ως το μαγικό εργαλείο στα χέρια των επαγγελματιών, καθώς υπερβαίνει τις δυνατότητες των παραδοσιακών μέσων και τεχνικών μάρκετινγκ. Η εξέλιξη αυτή του διαδικτύου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εφαρμογή των Social Media Networks για την προβολή και την προώθηση μιας μάρκας, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός δημοσίου προσώπου.

Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογικής αυτής εξέλιξης είναι δύσκολο για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη να αξιοποιήσουν το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρονται σε αυτούς μέσω του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Για αυτό το λόγο νέες ειδικότητες κάνουν την εμφάνιση τους στην αγορά εργασίας. Η εξειδίκευση και οι γνώσεις πάνω στα Social Μedia, θεωρούνται πλέον απαραίτητο προσόν σε όλους τους κλάδους της αγοράς.

Το Social Media Diploma του CITY Unity σε συνεργασία με την επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της Citrine μπορεί να παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Οι υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, συντελούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει την εμπειρία που απαιτείται στον κόσμο του διαδικτύου. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί την άριστη επιλογή για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα της επικοινωνίας, όπως αυτή ορίζεται σήμερα.

Το Social Media Diploma του CITY Unity αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα σας εξασφαλίσει την απόκτηση του Diploma in Social Media.

Λόγοι που πρέπει να επιλεγεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

 • Το περιεχόμενο διδασκαλίας είναι σύγχρονο, ευέλικτο, ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού περιβάλλοντος, περιλαμβάνοντας ό,τι νεότερο υπάρχει.
 • Η μέθοδος διδασκαλίας γίνεται με διαδραστικό τρόπο, με παραδείγματα στην πράξη και όχι μόνο απλή διδασκαλία της θεωρίας.
 • Υψηλά καταρτισμένοι διδάσκοντες στο χώρο της τεχνολογίας και απόλυτα ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις.
 • Διεξαγωγή των μαθημάτων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες/εργαστήρια, οι οποίες παρέχουν τεχνολογικό εξοπλισμό τόσο για την κάλυψη της διδασκαλίας, όσο και για την άσκηση της πρακτικής (με έναν Η/Υ ανά συμμετέχοντα).

Αναλυτικά τα Μαθήματα :

 • Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης στις νέες τεχνολογίες και πως αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την καλύτερη λειτουργία του Μάρκετινγκ και της επικοινωνίας.Βασικά σημεία που θα αναπτυχθούν:
 • Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση
 • Τι είναι το Web 2.0
 • Web Marketing
 • Εισαγωγή στα Social Media

Μέσα από την ενότητα θα μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού & graphic design έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Web Marketing.

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Ο σκοπός είναι να παρέχει στους σπουδαστές το υπόβαθρο για την κατανόηση των βασικών αρχών προγραμματισμού τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ.

 • Εισαγωγή HTML
 • Εισαγωγή CSS
 • Αξιοποίηση των βασικών αρχών

Graphic Design

Ο σπουδαστής θα μάθει τους τρόπους γραφιστικής απεικόνισης ενός διαφημιστικού μηνύματος. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της έντυπης και της ηλεκτρονικής καταχώρησης. Θα μπορεί να μελετήσει, να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα διαφημιστικό, στα πλαίσια της επικοινωνιακής εκστρατείας μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

 • Θεωρία χρωμάτων και Η/Υ- Χρωματολογία
 • Κίνηση-γράμματα
 • Εταιρική Ταυτότητα
 • Photoshop: Εκμάθηση βασικών εργαλείων

Η δημιουργία και η διαχείριση του περιεχομένου αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει. Η «γλώσσα» και το ύφος στα Social Media διαφέρει από τις άλλες μορφές επικοινωνίας και για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύφος και μορφή.

Σκοπός της ενότητας αυτής, είναι η εκμάθηση της «γλώσσας» και του ύφους που είναι κατάλληλα για το διαδίκτυο και τα Social Media, η εύρεση, η δημιουργία, ο καταμερισμός και η συχνότητα ενημέρωσης του περιεχομένου.

Η ενότητα περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή Digital Content Marketing
 • Έννοια Digital Content: Ιδιότητες-Χαρακτηριστικά
 • Περιεχόμενο και κειμενογραφία στα Social Media: Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες
 • Μορφές και είδη περιεχομένου
 • Σύνταξη κειμένων
 • Copywriting
 • Ενημέρωση περιεχομένου στα Social Media: Συχνότητα και είδος
 • Κώδικας δεοντολογίας

Μετά το τέλος της ενότητας θα έχετε κατανοήσει τις αρχές που θα σας βοηθήσουν:

 • Να εξοικειωθείτε με τον ορθό τρόπο γραφής που υπαγορεύουν οι ιδιαιτερότητες του Διαδικτύου.
 • Να χρησιμοποιείτε τον γραπτό λόγο με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαντάτε στις πληροφοριακές ανάγκες του χρήστη, διευκολύνοντας την πλοήγησή του.
 • Να συντάσσετε κείμενα με γνώμονα την καλύτερη διάρθρωση και τη στρατηγική ανάδειξη του περιεχομένου.
 • Να χειρίζεστε σωστά τα μετα-δεδομένα με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της πληροφορίας.
 • Να ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Να χαράζετε σωστές επιχειρησιακές στρατηγικές για τα Κοινωνικά Μέσα (Social Media).

Το Search Engine Marketing αποτελείται από τις σύγχρονες τεχνικές διαδικασίες για την εμφάνιση ενός Website ή μιας Social Media παρουσίας, σε υψηλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Τα κύρια σημεία που θα αναπτυχθούν στην ενότητα, είναι

 • Σύντομη ιστορία της αναζήτησης (search)
 • Πως δουλεύουν οι μηχανές αναζήτησης
 • Το φαινόμενο Google
 • Ανάλυση της πιο διάσημης μηχανής αναζήτησης: Χαρακτηριστικά και ιδιότητες
 • Ορισμός Search Engine Marketing
 • SEO | Organic Optimization
 • PPC, PPI
 • Εκμάθηση της δημοφιλέστερης πλατφόρμας | Google Adwords

Το Search Engine Optimization, είναι τεχνική που κάνει μια ιστοσελίδα πετυχημένη αφού την βοηθάει να καταταχτεί στις πρώτες θέσεις για τις σχετικές αναζητήσεις. Μετά τη διδακτική αυτή ενότητα θα είστε σε θέση να κατανοήσετε το εργαλείο SEO, πως αυτό λειτουργεί και με ποιους τρόπους θα κάνετε ένα site να φτάσει ψηλά στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Θα μάθετε τις βασικές τεχνικές για να βελτιστοποιείτε site και τρόπους αναγνώρισης προβλημάτων σχετικά με το SEO.

Το Search Engine Optimization, είναι τεχνική που κάνει μια ιστοσελίδα πετυχημένη αφού την βοηθάει να καταταχτεί στις πρώτες θέσεις για τις σχετικές αναζητήσεις. Μετά τη διδακτική αυτή ενότητα θα είστε σε θέση να κατανοήσετε το εργαλείο SEO, πως αυτό λειτουργεί και με ποιους τρόπους θα κάνετε ένα site να φτάσει ψηλά στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Θα μάθετε τις βασικές τεχνικές για να βελτιστοποιείτε site και τρόπους αναγνώρισης προβλημάτων σχετικά με το SEO.

 • PPC Advertising

Η διαδικασία σχεδιασμού μιας online διαφήμισης αν και φαίνεται εύκολη, κρύβει πολλές παγίδες και λάθη όπου αν κάποιος δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις μπορεί να καταστρέψουν τόσο την φήμη του ως διαφημιστή όσο και το budget του. Στην ενότητα αυτή οι σπουδαστές θα κατανοήσουν τα είδη και τις μορφές τις διαφήμιση Pay Per Click, τα πλεονεκτήματα έναντι άλλων ειδών διαφήμισης και πως χρησιμοποιείται. Τέλος θα μάθουν πώς να σχεδιάσουν αλλά και πώς να δημιουργήσουν και διαχειριστούν μια Google Adwords Campaign.

Η δημιουργία μιας επιτυχημένης στρατηγικής Μάρκετινγκ, η αναζήτηση ευκαιριών για branding, η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και η αποτελεσματικότερη επαφή με τους τρέχοντες και τους μελλοντικούς πελάτες είναι μια απαιτητική εργασία. Ένα κατάλληλο πλάνο Μάρκετινγκ μπορεί να διαμορφώσει το πλαίσιο επικοινωνίας με τους υπάρχοντες πελάτες σας, να σας καθοδηγήσει στην προσέλκυση νέων πελατών αλλά και στην επιλογή στόχων.

Στην ενότητα αυτή, οι σπουδαστές θα μάθουν πως γίνεται ένας σωστός στρατηγικός σχεδιασμός και η δημιουργία ενός Web Marketing Plan, τα βασικά σημεία και τη δομή που πρέπει να έχει, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στόχους και ενέργειες Μάρκετινγκ.

 • Η σημασία της θέσπισης στόχων
 • Η συσχέτιση του Web Marketing με τα άλλα στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ
 • Στάδια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού
 • Ο ρόλος της έρευνας στο σχεδιασμό του Web Marketing plan
 • Τα “συστατικά στοιχεία” του Web Marketing πλάνου
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του

Η θεωρία θα σας κάνει να κατανοήσετε τη λειτουργία και τις τεχνικές για να τη χρησιμοποιήσετε στην πράξη.

Στόχος της ενότητας είναι να αναπτυχθούν με κατανοητό και προσιτό τρόπο οι θεωρίες και οι τεχνικές προκειμένου να δημιουργηθεί μια εξατομικευμένη επαγγελματική παρουσία στα Social Media. Μετά την παρακολούθηση θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά το Facebook, το Twitter και το YouTube, και θα μάθετε τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν. Ένα πακέτο με επαγγελματικές γνώσεις για την ανάπτυξη της παρουσίας μιας επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 • Επαγγελματική Παρουσία: Βήματα & τρόποι δημιουργίας
 • Ανάλυση λειτουργιών διαχείρισης μιας παρουσίας στα Social Media
 • Καθημερινή Διαχείριση
 • Διαχείριση «Κρίσεων»
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας

Στόχος της ενότητας είναι να μάθετε τα βασικά σημεία του Mobile Marketing αλλά και να έχετε μια προεπισκόπηση όλων των τρόπων με τους οποίους μπορεί να ωφελήσει μια online παρουσία.

 • Mobile Marketing | Overview
 • Mobile Websites, Landing Pages και περιεχόμενο
 • QR Codes: Τι είναι τα QR Codes & πως μπορούν να δημιουργηθούν.
 • Mobile, Social Media & Location-Based Υπηρεσίες
 • Mobile Applications
 • Mobile Advertising

Ένα από τα προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος στο Μάρκετινγκ είναι η «μετάφραση», η απόδοση των αποτελεσμάτων και η εκτίμηση των στατιστικών δεδομένων. Τα σημεία που θα αναπτυχθούν στην ενότητα αυτή, είναι:

H σημασία των στατιστικών δεδομένων

 • Facebook analytics
 • Google Analytics
 • ROI
 • Τρόποι μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων
 • Αξιοποίηση των δεδομένων

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε να κατανοείτε τη σημασία των στατιστικών δεδομένων και τη χρήση που έχουν για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στο Μάρκετινγκ, καθώς και πώς να μετρήσετε το ROI μιας καμπάνιας.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε να κατανοείτε τη σημασία των στατιστικών δεδομένων και τη χρήση που έχουν για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών στο Μάρκετινγκ, καθώς και πώς να μετρήσετε το ROI μιας καμπάνιας.

Στην τελευταία ενότητα του προγράμματος θα χρειαστεί να εφαρμόσετε όλες τις γνώσεις που αποκομίσατε από όλες τις ενότητες και να τις εφαρμόσετε σε μια πραγματική Social Media καμπάνια. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω:

 • Συνεργασίας με εταιρεία / εταιρείες για την εκπόνηση καμπάνιας.
 • Διαγωνισμού μεταξύ ομάδων φοιτητών

Το πρακτικό αυτό μέρος θα βοηθήσει στην εμπέδωση των γνώσεων και στη καλύτερη χρήση αυτών σε ένα πραγματικό περιβάλλον, με πραγματικά στατιστικά δεδομένα και πραγματική online παρουσία.

Το Social Media Diploma απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους με βάση τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

 • Έμπειρα στελέχη της αγοράς που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο και τα νέα μέσα για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.
 • Φοιτητές ή νέους απόφοιτους που θέλουν να ισχυροποιήσουν το βιογραφικό τους για την καλύτερη εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.
 • Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δεξιότητες στα Social Media για την επαγγελματική προβολή και δικτύωση τους.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Τηλέφωνο


  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά