Αναμένεται σύντομα νέο επιδοτούμενο Πρόγραμμα για εργαζόμενους και ανέργους στο Τομέα του Τουρισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 250 ωρών με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
 • Εξετάσεις πιστοποίησης

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1250€ (5€/ ώρα κατάρτισης). Οι ωφελούμενοι που θα επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν το 100% της επιταγής κατάρτισης, ενώ όσοι αποτύχουν, θα λάβουν το 70%.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους και εργαζομένους του Ιδιωτικού τομέα.

Προυποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το ΦΕΚ , έχουν όσοι:

α. Είναι Έλληνες υπήκοοι, υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή/και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών – μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
β. Είναι εποχικά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις ή μακροχρόνια ή πρόσκαιρα άνεργοι στον τομέα του τουρισμού ή ήταν εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
γ. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
δ. Διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι :

(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.
(β) Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
(γ) Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη.
(δ) Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση.
(ε) Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής.
(στ) Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA.
(ζ) Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων.

Το City Unity Κ.Δ.Β.Μ. , είναι εγκεκριμένος πάροχος προγραμμάτων και πρόκειται να υλοποιήσει τμήματα σε όλη την Ελλάδα.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  *Ημέρα Γέννησης

  *Μήνας Γέννησης

  *Έτος Γέννησης

  *Φύλο

  *ΑΦΜ

  *ΑΜΚΑ

  *Πόλη

  *Τηλέφωνο 1

  *Μορφωτικό επίπεδο

  *Περιφέρεια για Εργασία

  Τηλέφωνο 2

  E-mail

  Αριθμός Κάρτας Ανεργίας

  Παρατηρήσεις  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά