Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε Τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

Ανακοινώνεται σύντομα το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων της Δράσης: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε Τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής »

Έχεις κάνει αίτηση για το Πρόγραμμα Voucher 30-49 ;

Συμπλήρωσε τα στοιχεία στη Φόρμα Επικοινωνίας και θα σε ενημερώσουμε άμεσα

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει με την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.520€:

1.520€ επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4,00 ευρώ/ ώρα)

1.000€ επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (200 ώρες Χ 5,00 ευρώ/ώρα)

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών σε επιλεγμένους κλάδους αιχμής (τομείς τεχνικών επαγγελμάτων) με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher)

 • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής: 4 συνεδρίες
 • Θεωρητική Κατάρτιση 200 ωρών
 • Πρακτική άσκηση 380 ωρών
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν  στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων των κάτωθι κλάδων:

 • Μεταποίηση/βιομηχανία κατασκευών
 • Υγείας -πρόνοιας
 • Τουρισμού και επισιτισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή μπορούν να καλούν στο 2103243222.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  * Ημερομηνία Γέννησης

  * ΚΑΥΑΣ

  * Περιφέρεια

  * Τηλέφωνο

  * E-mail  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά