Χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχειρήσεων και Διαχείριση

Έναρξη Σεμιναρίου

Αναμένεται

Διάρκεια προγράμματος: 60 ώρες

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μέθοδος διδασκαλίας

Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση

Εισαγωγή

Με τη ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού νόμου (4887/2022), δίνονται κίνητρα σε επιχειρήσεις για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, σε 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων με σκοπό την οικονομική τους ανάπτυξη.

Βασικοί πυλώνες του νόμου αυτού, αποτελούν ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση και η καινοτομία.

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων, πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους, μερικοί από τους οποίους, είναι η επιδότηση χρηματικής μίσθωσης για την αγορά εξοπλισμού, η φορολογική απαλλαγή, η κάλυψη του μισθοδοτικού κόστους κ.α.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 όπως έχει παρουσιαστεί, αποτελεί σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης και ανάπτυξης των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αυτού, θα είστε σε θέση να συντάξετε και να καταθέσετε τη πρότασή σας, να αξιολογήσετε το είδος χρηματοδότησης που επιθυμείτε, το νομικό πλαίσιο χορηγήσεων κτλ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οικονομικών τμημάτων επιχειρήσεων, λογιστές, Επιχειρηματίες, κ.ο.κ.

Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:

Α. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Είδη & κατηγορίες τραπεζών / Επίπεδα χορηγήσεων / Εγχώρια χρηματοδότηση ή από το εξωτερικό;

2. Είδη & κατηγορίες χορηγήσεων

3. Νομικό πλαίσιο χορηγήσεων-Κανόνες Νομισματικών Αρχών

4. Τραπεζικοί κανόνες χορηγήσεων

4.1. Γενικοί κανόνες: Νομιμότητα / Ασφάλεια / Αποδοτικότητα

4.2. Ειδικοί κανόνες

5. Αξιολόγηση επιχειρήσεων

5.1. Κριτήρια Μεγέθους / Κριτήρια Ποιοτικά / Κριτήρια Ποσοτικά

5.2. Διαβάθμιση Πιστωτικού Κινδύνου & Ταξινόμηση χορηγήσεων κατά κατηγορία πιστωτικού κινδύνου

5.3. Παρακολούθηση χορηγήσεων

6. Υποβολή αιτήματος

6.1. Αξιολόγηση αιτήματος βάσει είδους χρηματοδοτήσεως

6.2. Αποδοτικότητα χορηγήσεως

6.3. Προτάσεις χρηματοδοτήσεως

7. Εξασφαλίσεις ( Ενοχικές & Εμπράγματες).

8. Ειδικές Μορφές Πιστοδοτήσεων: Βιοτεχνία, Διατραπεζική Αγορά, Τεχνικές Εταιρείες, Ομολογιακά Δάνεια, Εγγυητικές Επιστολές, Υποσχετικές, Εξαγωγικές Πιστώσεις.

9.Ο αλληλόχρεος λογαριασμός κεφαλαίου κινήσεως και η προεξόφληση επιταγών.

10. Πρόληψη & Διαχείριση Εμπλοκών.

Β. FACTORING

1. Μέθοδοι & όροι χρηματοδοτήσεως

2. Κεφάλαιο Κινήσεως: Αλληλόχρεος ή Factoring

3. Ο ελληνικός κλάδος Factoring (εταιρείες & πρακτικές).

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING)

1. Είδη χρηματοδοτικής μισθώσεως – Μέθοδοι & όροι χρηματοδοτήσεως.

2. Μακροπρόθεσμο Δάνειο ή Leasing;

3. Ο ελληνικός κλάδος Leasing (εταιρείες, νομοθεσία, πρακτικές).

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1. Τι είναι οι επιχειρηματικές συμμετοχές: Μέθοδοι, Είδη & Στάδια χρηματοδοτήσεως.

2. Κριτήρια χρηματοδοτήσεως.

3. Η Συμφωνία Μετόχων & Πολιτική εξόδου.

4. Ε.Κ.Ε.Σ. & Α.Κ.Ε.Σ.: Ο ελληνικός κλάδος Venture Capital.

Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Τι είναι και Ποιούς αφορά.

2. Ποιοί την παρέχουν & πόσο κοστίζει.

3. Πως σχετίζεται με τη χρηματοδότηση και την πιστωτική αξιολόγηση.

ΣΤ. ΕΣΠΑ

1. Τι είναι και Ποιούς αφορά.

2. Ποιοί την παρέχουν & πόσο κοστίζει.

3. Πως σχετίζεται με τη χρηματοδότηση και την πιστωτική αξιολόγηση.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος >> 60 ώρες

Γλώσσα διδασκαλίας >> Ελληνική

Μέθοδος διδασκαλίας >> Σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση

Παροχή επιμορφωτικού υλικού

Κόστος σεμιναρίου >> 240 ευρώ

*Ειδικές τιμές σε φοιτητές, ανέργους, ΑμΕΑ, μέλη πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών κλπ.

  • Καρύτση 1, Σύνταγμα, 105 61, Αθήνα

  • +30 210 3243222

  • diaviou@citystudies.gr

Αίτηση Εγγραφής

Τρόποι Πληρωμής

Το ποσό του σεμιναρίου μπορεί να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του φορέα μας με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω e-banking
  • Με κατάθεση σε φυσικό κατάστημα τραπέζης
  • Στις εγκαταστάσεις μας, Καρύτση 1, Σύνταγμα, 10561, Αθήνα

Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας και να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης με e-mail στο diaviou@citystudies.gr.

Πριν προχωρήσετε στη πληρωμή, συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής στο σεμινάριο εδώ.

Στοιχεία Τράπεζας

EuroBank

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

IBAN: GR0202602400000390201098595

* Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση πληρωμής μέσω e-banking ή πληρωμής από διαφορετική τράπεζα, τα έξοδα τράπεζας (OUR) επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

Social Media