Νέο πρόγραμμα για 25.000 ανέργους και 25.000 εργαζόμενους με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 € από τη Δ.ΥΠ.Α

Ξεκινάει εντός του Απριλίου το νέο πρόγραμμα κατάρτισης που αφορά 25.000 ανέργους και 25.000 εργαζόμενους με εκπαιδευτικό επίδομα έως 1.000 € από τη Δ.ΥΠ.Α .

Σύμφωνα με την από 26/03/2024 Απόφαση της Δ.ΥΠ.Α, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετάσχουν και ωφελούμενοι από το πρόγραμμα Εργαζομένων της Δ.ΥΠ.Α, ή/και από το πρόγραμμα Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α, θα πρέπει όμως να επιλέξουν αντικείμενο κατάρτισης που υπάγεται σε διαφορετική κατηγορία από αυτό που είχαν παρακολουθήσει.

Π.χ εάν κάποιος είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα που ανήκει στις Ψηφιακές Δεξιότητες, πλέον θα πρέπει να επιλέξει πρόγραμμα που υπάγεται στις Πράσινες Δεξιότητες.

Η δράση θα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση 80 – 200 ωρών
 • Εξετάσεις πιστοποίησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει:

 • Να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα

Ενώ οι άνεργοι θα πρέπει:

 • Να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Εκπαιδευτικό επίδομα:

 • Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης. Κάθε ώρα κατάρτισης αμοίβεται με 5€. Εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν το 100% του εκπαιδευτικού επιδόματος ενώ όσοι δεν επιτύχουν, θα λάβουν το 70% της επιταγής.

Ενδεικτικά Προγράμματα κατάρτισης στις Πράσινες Δεξιότητες:

BASIC – ALTERNATIVE USES – Εναλλακτικές χρήσεις των παραπροϊόντων του πρωτογενή τομέα και χρήσης τους ως ενεργειακός πόρος

BASIC – ENERGY UTILIZATION – Ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων από την καλλιέργεια
BASIC-WASTE MANAGEMENT- Διαχείριση αποβλήτων- Τεχνικός εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων

BASIC – WASTE BROKER – Μεσίτης/τρια αποβλήτων

SMART BUILDINGS – Τεχνικός προγραμματισμού́ έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

APPLICATIONS IN NATURAL DISASTERS-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Επώνυμο

  * Όνομα

  *Ημέρα Γέννησης

  *Μήνας Γέννησης

  *Έτος Γέννησης

  *Φύλο

  *ΑΦΜ

  *ΑΜΚΑ

  *Πόλη

  *Τηλέφωνο 1

  *Μορφωτικό επίπεδο

  *Περιφέρεια για Εργασία

  Τηλέφωνο 2

  E-mail

  *Εργασιακή Κατάσταση

  Παρατηρήσεις  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά