Σήμερα οι πιστοποιήσεις ενηλίκων, στον εργασιακό χώρο ,είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδειξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας.

Στην Ελλάδα τόσο ο Δημόσιος τομέας, όσο και ο ιδιωτικός έχουν θεσμοθετήσει πιστοποιήσεις για πολλούς κλάδους της Ελληνική αγοράς εργασίας , αλλά και για το διεθνές εργασιακό περιβάλλον ,σύμφωνα και με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το ΚΔΒΜ CITY UNITY ,με σοβαρή παρουσία στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενηλίκων, παρέχει και αναπτύσσει διαρκώς τα προγράμματά του, προετοιμάζοντας τους υποψηφίους για μια σειρά αξιόπιστων πιστοποιήσεων, αναγνωρισμένων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης( Ε.ΣΥ.Δ) ,τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ),με αναγνώριση και από τον ΑΣΕΠ.

Επιλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει και επικοινωνήστε μαζί μας.

Πιστοποιήσεις :

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  * Όνομα

  * Επώνυμο

  * Τηλέφωνο

  * E-mail

  Σχόλια  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά