Σεμινάρια

Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης Η/Υ

Project Management Βασικές Αρχές στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργου

Διαχείριση βιωσιμότητας Μικρών Επιχειρήσεων

Life Skills – Δεξιότητες Ζωής

Μουσικοθεραπεία – «ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της υγείας μας»

Μουσικοθεραπεία – «ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της υγείας μας»

Χρηματοδοτικά εργαλεία Επιχειρήσεων και Διαχείριση

Marketing, Κοινωνικά Δίκτυα και Επιχειρηματικότητα