GDPR Training Program

DPO in the Health Sector

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες.

Καθώς και όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει να λάβει ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση στον χώρο της υγείας για να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό (νομοθεσία, κανονιστικές διαδικασίες, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού, βοηθάει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρακτική επάρκεια με την συμμετοχή τους σε Case Studies, σε έργα συμμόρφωσης GDPR ή/και άσκησης των καθηκόντων του DPO στον Τομέα της Υγείας και τέλος να λάβουν την πιστοποίηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους DPO με πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή/και επαγγελματική εμπειρία:

 • Σε διοικητικές θέσεις σε Νοσοκομεία, Πολυκλινικές, Κλινικών & Παρόχους Υγείας.
 • Σε Γραφεία Κίνησης και Γραμματείες Παρόχων Υγείας, Πολύ-ιατρεία και Ιατρεία.
 • Στην Πληροφορική και σε Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων σε μονάδες Παρόχων Υγείας.
 • Των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, ISO 15224).
 • Του Εσωτερικού Ελέγχου Νοσοκομείων και Οργανισμών Υγείας.
 • Του Consulting στο χώρο της Υγείας σε θέματα reengineering, ανθρώπινου δυναμικού και management.
 • Της Νομικής επιστήμης με εμπειρία στους τομείς της υγείας και των προσωπικών δεδομένων.
 • Υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Ευέλικτος σχεδιασμός προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Διαρκής ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
 • Πλήρως εξοπλισμένες υποδομές (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα)
 • Σύγχρονη ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιοθήκη

1η Ενότητα – Εισαγωγή στον GDPR (4 ώρες)

2η Ενότητα – Το Νομικό Πλαίσιο (4 ώρες)

3η Ενότητα – Ειδικά θέματα επεξεργασίας & συμμόρφωσης (4 ώρες)

4η Ενότητα – Τεχνολογία & Ασφάλεια Πληροφοριών (4 ώρες)

5η Ενότητα – Πρακτικά Βήματα Συμμόρφωσης με τον GDPR (4 ώρες)

6η Ενότητα – Παρουσίαση Ολοκληρωμένου Πρακτικού Παραδείγματος (4 ώρες)

7η Ενότητα – Πρακτική Άσκηση με Case Study συμμόρφωσης (20 ώρες)

8η Ενότητα – Σεμινάριο Επανάληψης & επίλυσης αποριών. Προσομοίωση εξεταστικής διαδικασίας (8 ώρες)

Το σεμινάριο είναι συνολικής διάρκειας 2 μηνών και αποτελείται από 3 φάσεις :

1η ΦΑΣΗ: Συνολική διάρκεια 24 ώρες Σεμινάριο προετοιμασίας για τον GDPR και της άσκησης των καθηκόντων του DPO.

2η ΦΑΣΗ: Συνολική διάρκεια 20 ώρες Πρακτική Άσκηση με συμμετοχή σε Case Studies συμμόρφωσης GDPR και παροχής υπηρεσιών DPO σε οργανισμούς & παρόχους του Τομέα της Υγείας.

3η ΦΑΣΗ: Συνολική διάρκεια 8 ώρες Σεμινάριο Επανάληψης & επίλυσης αποριών. Προσομοίωση εξεταστικής διαδικασίας.

 • Η GDPR TEAM είναι μια διεπιστημονική ομάδα Νομικών και ειδικών της Πληροφορικής με ειδίκευση στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων. Προσφέρει όλες τις απαραίτητες για τη συμμόρφωση στον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679) υπηρεσίες και διαθέτει δίκτυο συνεργατών στις μεγαλύτερες πόλεις ανά την επικράτεια. Στα μέλη της ομάδας συγκαταλέγονται επιφανείς Καθηγητές με πανελλήνιο κύρος στο αντικείμενο αλλά και Μέλη με εξειδικευμένη γνώση (κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σε προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια δικτύων) και εμπειρία (πρώην Ελεγκτές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πιστοποιημένοι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων). Η GDPR TEAM ιδρύθηκε μέσα από την συνεργασία και σύμπραξη 2 δικηγορικών γραφείων σε Αθήνα (Εμμανουήλ Λασκαρίδη και συνεργατών) και Θεσσαλονίκη (Στέφανου Τοπάλη και συνεργατών) τα οποία έχουν εξειδίκευση, θεωρητική και πρακτική, στον τομέα του Ιατρικού Δικαίου, του ιατρικού απορρήτου και του ιατρικού αρχείου (διατηρώντας δύο από πιο ενεργές επιστημονικά ιστοσελίδες, στις διευθύνσεις iatrikodikaio.com και iatrikodikaio.gr αντίστοιχα). Η GDPR TEAM έχει επιμορφώσει μέχρι σήμερα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και εταιρειών πληροφορικής και συνδράμει επιχειρηματικούς Ομίλους από τον χώρο της Υγείας, προσωπικές επιχειρήσεις ιατρικές, δικηγορικές και ξενοδοχειακές. Δραστηριοποιείται στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας παρέχοντας υπηρεσίες συμμόρφωσης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί δίκτυο κατά τόπο συνεργαζομένων δικηγόρων – Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων τους οποίους υποστηρίζει επιστημονικά, τόσο στο νομικό όσο και στο πληροφοριακό τομέα και οργανώνει σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, ενταγμένων ή μη στο δίκτυο της ομάδας (www.gdprteam.gr).
 • H εξειδικευμένη εταιρεία SIGMASOFT S.A. είναι μια καινοτόμα εταιρεία ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής, λογισμικού και υπηρεσιών στον χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας. Η SIGMASOFT παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα στον τομέα της Υγείας με αποδέκτες επαγγελματίες και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Περισσότεροι από 3.600 γιατροί, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και δημόσιοι οργανισμοί έχουν επιλέξει τις λύσεις λογισμικού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της, σε όλη την Ελλάδα. Η πολύχρονη εμπειρία της στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς της υγείας & των Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως επίσης και στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που χειρίζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, καθιστά ως στόχο της το να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε ολοκληρωμένα για τον GDPR ακολουθώντας απλά βήματα και επαγγελματική προσέγγιση!
 • Ο Στέφανος Δ. Τοπάλης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 1999 και πιστοποιημένος Data Protection Officer από την TUV AUSTRIA HELLAS. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης (LL.M. Heidelberg), με αντικείμενο το Αστικό Δικονομικό Ιατρικό Δίκαιο. Ανέλαβε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με αντικείμενο το Ποινικό Ιατρικό Δίκαιο, στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Είναι μέλος του Ομίλου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και έχει δημοσιεύσει μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων, με επίκεντρο το Ιατρικό (ποινικό-αστικό-εταιρικό) Δίκαιο, στο νομικό τύπο. Είναι νομικός σύμβουλος νοσηλευτικών ιδρυμάτων, εμπορικών και ιατρικών εταιριών, με πρακτική ενασχόληση στα ζητήματα του δικαίου των προσωπικών δεδομένων. Έχει λάβει πιστοποίηση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer).
 • Η κα Μαρία Χονδρονάσιου είναι δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2013. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2011 και ακολούθως πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Ψυχιατροδικαστικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει στη διοίκηση εισαγωγικών επιχειρήσεων και e–shops και αποτελεί τον ιδανικό νομικό σύμβουλο για επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου, στον οποίον δραστηριοποιούνται πολλά σχήματα με αντικείμενο προϊόντα υγείας. Έχοντας σφαιρική γνώση του είδους και του τρόπου κυκλοφορίας δεδομένων σε επιχειρήσεις με αυτό το αντικείμενο, παρέχει άμεσες και αποτελεσματικές τεχνικές και νομικές συμβουλές στα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων των προαναφερθέντων επιχειρήσεων. Παράλληλα, η θεωρητική και πρακτική της ενασχόληση με τον χώρο της ψυχιατροδικαστικής την καθιστά την καταλληλότερη σύμβουλο στην διάγνωση και θεραπεία κινδύνων διαρροής ψυχιατρικών δεδομένων αλλά και στην άσκηση των δικαιωμάτων που αφορούν σε αυτά.
 • Ο Αλέξανδρος Κέκελης είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc) από την Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας. Είναι ένας από τους ιδρυτές της SIGMASOFT S.A, εξειδικευμένης εταιρείας στον Τομέα της Πληροφορικής της Υγείας στην οποία κατέχει την θέση του CTO από το 2013. Ως επαγγελματίας πληροφορικής με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την ασφάλεια λογισμικού αλλά και την διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, έχει απασχοληθεί ως Senior Consultant & Business Analyst στην ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, σε εξειδικευμένα έργα του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ και του Ιδιωτικού Τομέα. Είναι μέλος του ΔΣ του HL7 Hellas και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά συνεδρία για την διαλειτουργικότητα και το security στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Ο Φώτης Ρωμούδης είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεωνκαι στα Πληροφοριακά Συστήματα. Είναι Affiliate Member του Association of International Auditors και έχει συμμετάσχει ως εξειδικευμένος εισηγητής σε σημαντικό αριθμό σεμιναρίων επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Είναι Εμπορικός Διευθυντής στην SIGMASOFT S.A, εξειδικευμένης εταιρείας στον Τομέα της Πληροφορικής της Υγείας, είναι υπεύθυνος για την επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και συμμετέχει ως Senior IT & Business Consultant στην ανάλυση και υλοποίηση έργων Πληροφορικής. Είναι Σύμβουλος Διοίκησης και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στον Όμιλο της ΕpsilonNet και έχει συμμετάσχει ως εξειδικευμένος ελεγκτής σε έργα πληροφορικής του ICT της ΚΤΠ. Είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DPO Executive από την TÜV AUSTRIA HELLAS.
 • Ο Στράτος Χατζηπαναγιώτης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατέχει Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διασφάλιση ποιότητας (MSc) από την Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.Έχει εργαστεί στην SIGMA SOLUTIONS ως Υπεύθυνος Υποστήριξης και χρήσης εμπορικών και λογιστικών και ιατρικών εφαρμογών. Έχει ασχοληθεί με την παραμετροποίηση και υποστήριξη υπολογιστών και εταιρικών δικτύων, εταιρικών ιστοσελίδων και e-mail.Εργάζεται στην SIGMASOFT τα τελευταία 5 χρόνια όπου απασχολείται ως Υπεύθυνος Τεχνικού Τμήματος & Υλοποίησης Έργων της εταιρείας. Έχει λάβει εξειδικευμένη κατάρτιση σε Network and System Penetration Testing όπως επίσης και σε Web Application Penetration Testing.Έχει συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και είναι πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά