Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τους σύγχρονους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και παγκόσμιο ναυτιλιακό περιβάλλον.

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση, θα δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν ακαδημαϊκές και υψηλού επιπέδου επαγγελματικές γνώσεις, απαραίτητα εφόδια σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν εργαστούν στη ναυτική βιομηχανία.


Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση απευθύνεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ναυτιλιακές τους γνώσεις και να εργαστούν σε άλλα τμήματα από αυτά στα οποία τώρα υπηρετούν, σε αξιωματικούς Ε.Ν. οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν την καριέρα τους σαν ανώτερα στελέχη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στη ναυτική βιομηχανία προερχόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, όπως, δικηγόροι, τραπεζίτες, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι, ναυπηγοί κ.ά, και νέοι που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία.

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση αποτελείται από επτά μαθήματα και τελική εργασία, τα οποία παρακολουθεί ο σπουδαστής στις εγκαταστάσεις του City Unity η από απόσταση. Το εξ αποστάσεως πρόγραμμά μας παρακολουθούν ήδη πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδος, όπως αξιωματικοί Ε.Ν.

1. Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Διαχείρηση και το Ναυτικό Δίκαιο(Introduction to Shipping Management and Shipping Law).

  • Ναυτιλιακή Διαχείριση (Shipping Management)
  • Ναυτικό Δίκαιο (Shipping Law)

2. Διαχείριση Λιμένων και φορτίων (Port and Ship Cargo Operations)

3. Δίκαιο μεταφοράς Φορτίων δια Θαλάσσης (The law of Carriage of Goods by Sea)

4. Ναυτική Ασφάλιση (Marine Insuranse)

5. Δίκαιο της Θάλασσας (The Law of the sea)

6. Ναυλώσεις – Διαπραγματεύσεις – Ξηρό φορτίο (Chartering- negotiations- Dry cargo)

7. Θαλάσσια Ρύπανση ή Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά

(Ο φοιτητής επιλέγει σαν 7ο μάθημα μια από τις ενότητες Marine pollution ή Shipping finance, με δυνατότητα παρακολούθησης και των δύο)

8. Πτυχιακή Εργασία (υπό την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή) – Capstone/Project (under the supervision of the professor).

Η διάρκεια σπουδών είναι ενός έτους για το Diploma και απαιτεί την παρακολούθηση των 7 Ενοτήτων και την εκπόνηση μία Πτυχιακής εργασίας, η ενός εξαμήνου (semester) για το Certificate το οποίο απαιτεί την παρακολούθηση 4 Ενοτήτων κατ’ επιλογή.

Οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το Diploma in Shipping Management, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τα δυο μαθήματα επιλογής (Shipping Finance & Marine Pollution), με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση .

Κάθε μάθημα λαμβάνει 3 πιστωτικές μονάδες (credits).

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    * Τηλέφωνο


    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά