Έχοντας ως κύριο άξονα, το ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση

το City Unity Κ.Δ.Β.Μ. συνεργάζεται με τους σπουδαστές και τις οικογένειές τους προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που μπορεί να προκύπτουν σε σχέση με τις σπουδές τους.

Μεταξύ άλλων παρέχονται στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής πολιτικής

1) Καταβολή των διδάκτρων σε άτοκες μηνιαίες δόσεις για τον καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό των σπουδαστών και των οικογενειών τους.

2) Μειώσεις διδάκτρων για ανέργους (με κάρτα ανεργίας).

3) Μειώσεις διδάκτρων για πολύτεκνες οικογένειες.

4) Πρόγραμμα μερικών υποτροφιών (εξαρτώμενο από τη βαθμολογία και τη γενικότερη πορεία των σπουδαστών).

Επειδή ο κάθε σπουδαστής είναι μοναδικός και έχει συγκεκριμένες οικονομικές ιδιαιτερότητες, όλα τα αιτήματα εξετάζονται ξεχωριστά.