Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Κωδ. Αδείας: 2000023

Σεμινάρια-Πιστοποιήσιες

Sushi for Beginners

By |2024-05-14T16:25:42+03:00November 5, 2021|

29 & 30 Νοεμβρίου 2021 09.00 – 12.00 Athenian Riviera [...]

Comments Off on Sushi for Beginners

Creative Mindset

By |2024-05-14T16:27:30+03:00November 2, 2021|

13 & 20 Νοεμβρίου 2021 10.00 – 14.00 Athenian Riviera [...]

Comments Off on Creative Mindset

Cakes & Cookies

By |2024-05-14T16:30:10+03:00October 14, 2021|

06 Νοεμβρίου 2021 14.00 – 18.00 Athenian Riviera Hotel [...]

Comments Off on Cakes & Cookies
Go to Top