Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεθοδολογία απορρόφησης Ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ

με εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αγαπητοι Φοιτητες,

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε συνεργασία το “ΚΔΒΜ 2 του City Unity College” και την “International Forum Training” προσφέρουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μεθοδολογία απορρόφησης Ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 • φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και ιδιωτικού τομέα, που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα
 • Στελέχη εταιριών που ασχολούνται με την απορρόφηση Ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ
 • οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακές εταιρίες
 • εταιρίες συμβούλων έργων
 • Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες πληροφορικής
 • εταιρίες και ομίλους που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων
 • υψηλόβαθμά στελέχη κατασκευαστικών ομίλων που αναλαμβάνουν την υλοποίηση έργων
 • υπεύθυνους προγραµµατισµού και διαχείρισης έργων
 • Στελέχη που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μελλοντικά με τη διαχείριση έργων και τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτών.
 • Εκπαιδευτές και εργαζομένους στο αντικείμενο της διαχείρισης έργων
 • Φοιτητές ή Αποφοίτους ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών.
 • Αποφοίτους ΔΙΕΚ-ΙΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων.

Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να βελτιώσει τις γνώσεις του ή να ενισχύσει το βιογραφικό του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

20 ECVET επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

για φοιτητές του City Unity College καθώς και συστάσεων τους.

Σπυρίδων Παπανικολάου
Τηλέφωνο: +30 2117109150 / +30 6947888804
Email: s.papanikolaou@cityu.gr

Βασίλειος Ζούμπος
Τηλέφωνο: +30 2117109150 / +30 6944859231
Email: v.zoumbos@cityu.gr

Εγγραφές έως: 3 Δεκεμβρίου 2020

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και προεγγραφή παρακαλώ να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα και να σταλεί στα παρακάτω email:

international1@forum-training.gr

s.papanikolaou@cityu.gr

v.zoumbos@cityu.gr

Δήλωση Προεγγραφής Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Έναρξη: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Ώρες Επιμόρφωσης: 400
Λήξη: ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Αξία: 690,00€ ECVET: 20
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Στοιχεία Φορέα ή Φυσικού Προσώπου

  Στοιχεία Καταρτιζομένων

  ·1ος Καταρτιζόμενος :

  ·2ος Καταρτιζόμενος :

  ·3ος Καταρτιζόμενος :

  Αξία σεμιναρίου ανά άτομο: 690,00€ x ……. Τελική Τιμή: € ………….

  Πολιτική Ακύρωσης Συμμετοχής:

  Ακύρωση έως και 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, δεν χρεώνονται ακυρωτικά.

  Ακύρωση 9 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του, επιβαρύνεστε 100% της αξίας του σεμιναρίου με σχετικό παραστατικό τιμολόγησης του.

  Στην περίπτωση αυτή, διατηρείτε το δικαίωμα παρακολούθησης του ίδιου σεμιναρίου όποτε αυτό επαναληφθεί ή άλλου σεμιναρίου ίσης αξίας χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
  Οι ακυρώσεις γίνονται δεκτές εγγράφως προς την εταιρεία μας.
  Το παρόν αποτελεί ιδιωτικό συμφωνητικό.  Fields with * are required

  Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Γιούλα Καραντάνη

  Τηλ.: 213 0716370 & 380 – Fax: 213 0716381

  e-mail: international1@forum-training.gr

  Οι Υπηρεσίες μας είναι Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 & ISO 29990:2010 (Εκπαίδευση)