Νέο πρόγραμμα εργαζομένων Ιδιωτικού τομέα

Το έργο απευθύνεται σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες.

Η νέα δράση αφορά:

➤ Tην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών για  16.000 εργαζόμενους από όλους τους κλάδους της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα,  ηλικίας άνω των 18 ετών.

➤ Tην καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 6.00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης. Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του συνδέονται με τη συμμετοχή αλλά και με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

➤ Την παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).

➤ Την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 η τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν μια θεματική ενότητα από τις ακόλουθες:

1. Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής (τήρηση προτύπων και διαδικασιών βιομηχανικής παραγωγής)
2. Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων
3. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών
4. Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου
5. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου
7. Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
8. Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων
9. Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
10. Digital Marketing και On Line Branding
11. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO
12. Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου
13. Προώθηση και Πώληση Προϊόντων/ Υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου
14. Παροχή πρώτων βοηθειών – Ασφάλεια στην Εργασία
15. Γραμματέας διοίκησης
16. Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης
17. Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM
18. Προσωπικό στήριξης και φροντίδας
19. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
20. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
21. Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου
22. Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων


• Να είναι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη εργασία ανεξαρτήτως κλάδου.
• Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

H υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε – εκπαίδευση).

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και την Ελλάδα με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Το μήνυμά σας    Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά