Τμήμα Ψυχολογίας

Το τμήμα Ψυχολογίας του City Unity ΚΔΒΜ2 προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων δια βίου μάθησης που καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου και εργαζόμενου στον χώρο της Ψυχολογίας και της συμβουλευτικής για περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς.

Η εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας, ασχολείται με την μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με την συμπεριφορά. Άμεσος στόχος είναι η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η συμβουλευτική είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που επικεντρώνεται στην  προσωπική και διαπροσωπική λειτουργία του ατόμου σε όλη τη διάρκεια ζωής του με έμφαση στη συναισθηματική, κοινωνική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, υγεία, την ανάπτυξη και τα οργανωτικά του προβλήματα.

Τα προγράμματα που προσφέρει το City Unity Studies βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει τις συγκεκριμένες εξειδικευμένες γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να εργαστεί και να αποδώσει πιο αποτελεσματικά στον χώρο δουλειάς του.

 

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα :

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παιδαγωγικών, Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Νομικών Σπουδών, στελέχη επιχειρήσεων κ.ά.

 

Πρόσθετες παροχές συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα :

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα έχουν πρόσθετες παροχές, όπως εξειδικευμένο Εργαστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας, συναντήσεις με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη για την προσωπική/επαγγελματική τους εξέλιξη, πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του City Unity, δωρεάν συμμετοχή στο Συνέδριο Ψυχολογίας του City Unity, όπως και ειδική έκπτωση για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του City Unity. Επίσης, οι ενεργοί φοιτητές του City Unity έχουν προνομιακή τιμή για την παρακολούθηση του Διπλώματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και με τη μέθοδο του Live Streaming.

Διαθέσιμα Προγράμματα

Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 

Το City Unity ΚΔΒΜ2 προσφέρει Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία πιστοποιημένο από την Pearson.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων προς διερεύνηση (κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και συναισθηματικά).

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στον συμβουλευόμενο την ευκαιρία να επεξεργαστεί τα θέματα που τον απασχολούν με τη βοήθεια του συμβούλου, προκειμένου να τα διαχειριστεί και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Συμβουλευτική βασίζεται σε ποικίλες επιστημονικές προσεγγίσεις (με τις επιμέρους θεωρίες και τεχνικές τους), οι οποίες διευκολύνουν τη συμβουλευτική σχέση και διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις, όπως είναι οι: Γνωστική-Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική, Συστημική-Οικογενειακή, Προσωποκεντρική, Εστιασμένη στο Συναίσθημα, Marte

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

 

Cityu ΚΔΒΜ – Δίπλωμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας 2019 (pdf)

Ενότητες :

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ενότητες, 27 διαφορετικές επιστημονικές θεματικές και συναντήσεις καθοδήγησης των συμμετεχόντων για την προσωπική τους εξέλιξη, συνολικής διάρκειας 125 ωρών.

Αναλυτικότερα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • MD1: Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • MD2: Αναπτυξιακή Ψυχολογία
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • MD3: Εισαγωγή στην Κλινική Αξιολόγηση
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • MD4: Δεξιότητες Συμβουλευτικής
 • MD5: Συμβουλευτική και Δεοντολογία
 • MD6: Συμβουλευτική και Έρευνα
 • MD7: Εισαγωγή στην Ψυχοφαρμακολογία
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • MD8: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
 • MD9: Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση
 • MD10: Προσωποκεντρική Προσέγγιση
 • MD11: Συστημική Προσέγγιση
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
 • MD12: Ασκώντας Συμβουλευτική σε Παιδιά και Εφήβους
 • MD13: Ασκώντας Συμβουλευτική σε Ζευγάρια και Οικογένειες
 • MD14: Ασκώντας Συμβουλευτική σε Ομάδες
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
 • MD15: Εισαγωγή στο DSM V
 • MD16: Αγχώδεις Διαταραχές
 • MD17: Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή & Συνδεδεμένες με Τραύμα Διαταραχές
 • MD 18: Κατάθλιψη
 • MD19: Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής
 • MD20: Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • MD21: Αφηγηματική Προσέγγιση
 • MD22: Εστιασμένη στο Συναίσθημα Προσέγγιση
 • MD23: Η Τεχνική Marte Meo στη Συμβουλευτική
 • MD24: Τηλε-Συμβουλευτική
 • MD25: Η Χρήση της Τέχνης στη Συμβουλευτική
 • MD26: Η Φεμινιστική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • MD27: Εργαστήριο Συγγραφής Τελικής Εργασίας