ΚΔΒΜ2

ΚΔΒΜ2

  • LiveZilla Live Help
  • City Unity College
  • CityU
    Ιδιωτικό Ινστιτούτο
    Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • CityU
    Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Το City Unity, πάντα πιστό στην αποστολή του,διευρύνει τους ορίζοντές του δημιουργώντας Κέντρο Δια βίου Μάθησης 2, το οποίο παρέχει προγράμματα που επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων του φοιτητή ή του επαγγελματία. Τα προγράμματα του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 καλύπτουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες ενηλίκων που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους είτε στο δικό τους είτε σε άλλο τομέα.

Η εκπαίδευση που παρέχουμε είναι σε «οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων». Τα προγράμματα που παρέχουμε είναι σε συνεργασία με πανεπιστήμια και φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού ή προγράμματα του ΚΔΒΜ2 που έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη αναγκών της τοπικής αγοράς.

Οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι οι Edexcel και Swiss Alpine, ενώ οι απόφοιτοι των επαγγελματικών σεμιναρίων εξειδίκευσης στους τομείς της Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων λαμβάνουν πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.