Τμήμα Ψυχολογίας
Hide Gallery

Τμήμα Ψυχολογίας

Το τμήμα Ψυχολογίας του City Unity ΚΔΒΜ2 προσφέρει μια σειρά προγραμμάτων δια βίου μάθησης που καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου και εργαζόμενου στον χώρο της Ψυχολογίας και της συμβουλευτικής για περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς.

Η εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας, ασχολείται με την μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού που σχετίζονται με την συμπεριφορά. Άμεσος στόχος είναι η κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Η συμβουλευτική είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που επικεντρώνεται στην  προσωπική και διαπροσωπική λειτουργία του ατόμου σε όλη τη διάρκεια ζωής του με έμφαση στη συναισθηματική, κοινωνική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, υγεία, την ανάπτυξη και τα οργανωτικά του προβλήματα.

Τα προγράμματα που προσφέρει το City Unity Studies βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να αποκτήσει τις συγκεκριμένες εξειδικευμένες γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να εργαστεί και να αποδώσει πιο αποτελεσματικά στον χώρο δουλειάς του.


Διαθέσιμα Προγράμματα