Κέντρο Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων
Hide Gallery

Κέντρο Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων

Το City Unity Κ.Δ.Β.Μ.2, μέσω του Κέντρου Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων, προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα στους τομείς της Μετάφρασης, της Διερμηνείας των Διεθνών Σχέσεων και του Lobbying.  Οι καθηγητές των προγραμμάτων έχουν την απαραίτητη επαγγελματική πείρα και τα ακαδημαϊκά προσόντα προκειμένου να διδάξουν και να βοηθήσουν τους σπουδαστές να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Μετάφραση - Διερμηνεία